Konsept Tasarımın Oluşturulmasında İnsan ve Çevre Etken midir ?

Konsept Tasarımın Oluşturulmasında İnsan ve Çevre Etken midir ?

Konsept Tasarımın Oluşturulmasında İnsan ve Çevre Etken midir ?

Konsept tasarımın oluşturulmasında insan ve çevre oldukça etkili çünkü tasarımın yapılacağı çevre ve hitap edeceği kitle konseptin oluşturulması için en gerekli etkenlerdir. Tasarım yapılacak olan mekan bulunduğu çevreye ait ve aralarında oldukça kuvvetli bir bağ vardır. Çevre ile kurulan ilişki konseptin oluşmasına büyük katkı sağlayacak ve tasarımın şekillenmesini daha iyi sağlayacaktır. Konseptin oluşması için insan ve çevre mutlaka gerekli faktörler çünkü tasarım yapılacak olan mekanı çevreden ve hitap edeceği kitleden ayrı düşünemeyiz.  www.orvela.com

Konsept tasarımın oluşturulmasında dikkat edilecek birkaç özellik var ve bu özellikler insan ve çevreden bağımsız olamaz. Oluşturulacak olan konseptin çevreye uyumlu ve hedef kitlenin dikkatini çekebilecek bir konsept olması gerekiyor. Konsept tasarımı oluşturmak oldukça zor ve emek gerektiren bir iş çünkü detaylı araştırmalar yapmak ve yaratıcı fikirler üretmek gerekiyor.  Bir projenin dikkat çekmesi için ya da bir iç mekan tasarımının dikkat çekmesi uygulamaya doğru geçirilmesi için mutlaka bir konseptinin olması gerekiyor.

6.1.2020